in

All I want for Xmas is you…la la la

Και όπως θα έλεγε και το άσμα: «All I want for Christmas is you...la la la»...

All I want for Xmas is you…la la la